Що таке транспортна логістика?

Логістика з економічної точки зору являє собою діяльність по організації, управлінню та оптимізації руху різного роду потоків від їх джерела до безпосереднього споживача. Ця наука підрозділяється на кілька видів. Одним з них є транспортна логістика. Транспортная логистикаЦе своєрідна система, яка відповідає за організацію доставки. Іншими словами, транспортна логістика займається переміщенням тих чи інших матеріальних потоків з пункту А в пункт Б. При цьому вибирається оптимальний маршрут руху. Активне застосування даної галузі знань відбувається в шістдесяті роки XX століття. Саме на цей період припадає інтенсивний розвиток виробництв. Стало ясно, що знання про всіх пунктах руху сировини дозволяє виявити втрати. Таким чином, грамотна транспортна логістика знижує собівартість товару. Суттєву роль у розвитку науки відіграли досягнення НТП, завдяки яким стала можлива зв'язок на великих відстанях.

Функції та завдання

Прийнято розрізняти оперативні і координаційні функції логістики. Перші пов'язані з менеджментом руху цінностей у сфері безпосереднього виробництва і розподілу. Другі пов'язані з координуванням рівня попиту і пропозиції. Сюди відносять аналіз і виявлення потреб (переважно матеріальних) виробничого процесу, планування та прогнозування розвитку ринків, обробку інформації про потреби клієнтів і багато іншого. Іншими словами, грунтуючись на отриманих даних, логістика пов'язує потреби клієнтів з можливостями підприємства.

Тепер про завдання. Їх можна розділити на дві великі групи: загальні (глобальні) і приватні. До перших слід віднести досягнення максимально можливого результату при мінімальних витратах. До другої групи завдань відносять створення мінімального рівня запасів, скорочення часового періоду, необхідного для здійснення перевезень, і багато інших.

Транспортная логистика на предприятииЯкщо говорити про функції, характерних для такого виду розглянутої науки, як транспортна логістика, то тут важливе місце приділяється персоналу, без якого неможливе досягнення мети. Сюди ж відносять необхідність проведення класифікації транспортних засобів, а також організацію цінової політики.

Транспортна логістика: система та інфраструктура

Далі мова піде про транспортно-логістичній системі. Дане поняття характеризує всю сукупність клієнтів і виробників товарів, послуг, а також використовуються для їх взаємозв'язку шляхи сполучення, транспорт, будівлі і споруди, системи управління та інші ресурси. Транспортна логістика не може існувати без відповідної інфраструктури. Транспортная логистика этоАдже переміщення об'єктів, їх зберігання, складування та супровід всіх процесів фінансовими та інформаційними потоками неможливо, якщо відсутні необхідні для цього технічні засоби. Інфраструктура забезпечує безперебійне і точне виконання всіх функцій. Від якості здійснюваних перевезень багато в чому залежать підсумкові обсяги витрат. Тому транспортна логістика на підприємстві повинна враховувати також наступні аспекти: ефективність функціонування кожного виду транспорту окремо, ефективність організації перевезень від виробника до споживача, а також облік зберігання та обробки вантажів, що особливо важливо для клієнта.

Висновок

Транспортна логістика відіграє величезну роль в діяльності підприємства. Це необхідна ланка системи, оскільки дана наука відповідає за управління всіма потоками, а здійснення менеджменту матеріального потоку неможливо без організації його перевезення. Таким чином, транспорт повинен не тільки ефективно використовуватися, але і бути гнучким. Це дозволить реалізувати основну мету транспортно-логістичної системи навіть в умовах швидко мінливого попиту.
Додати коментар
Ваше Ім'я:   Ваш E-Mail:  


Введіть слово "краса" без кавичок

Відповідь:
© http://kafedam.pp.ua 2019