Стратегія розвитку компанії

Часто керівники вітчизняних підприємств спрямовують усі свої зусилля на вирішення поточних завдань і приділяють увагу тільки короткострокового планування. А питання побудови планів на перспективу опиняються за межами господарської діяльності підприємства.

Сьогодні вважається досягненням, якщо керівник володіє такими управлінськими інструментами, як «мозковий штурм», побудова «дерева цілей» та використання SWOT-аналізу. Формування системи стратегічного планування компанії в сучасному функціонуванні є життєвою необхідністю. У зв'язку з нескінченними змінами зовнішнього середовища тільки оперативних заходів менеджменту щодо адаптації фірми до сучасних реалій, недостатньо.

Стратегія розвитку компанії - це не просто алгоритм ведення бізнесу, а набір активів та інструментів, обтяжених обставинами. Для посилення своїх конкурентних позицій підприємству необхідно приділяти увагу стратегії на майбутнє саме на професійному рівні.

Стратегія розвитку компанії - розробка певної методики, керуючись якою, в сукупності з формалізованими процедурами, будується модель майбутнього компанії. Обов'язково має бути передбачений і процес переходу з діючого стану фірми до передбачуваної моделі.

Весь комплекс заходів щодо розробки та впровадження стратегії розвитку бізнесу, умовно може бути розбитий на такі етапи:

- проведення аналізу інвестиційної привабливості галузі, в якій компанія функціонує;

- розробка сценарію прогнозованого розвитку цієї галузі;

- прогнозування зміни кон'юнктури попиту та пропозиції на зовнішніх і внутрішніх ринках;

- проведення аналізу міцності бізнесу (конкурентна позиція компанії в галузі);

- здійснення фінансової оцінки стратегічних альтернатив з подальшим формуванням майбутнього образу компанії;

- формування комплексу заходів по впровадженню розробленої стратегії.

Розробка стратегії розвитку компанії починається з проведення аналізу інвестиційної привабливості в певній галузі. Здійснення даного процесу передбачає виконання двох етапів оцінки:

- стадії розвитку конкуренції;

- рівня її інтенсивності.

Ключове місце в цьому процесі відводиться докладного вивчення і визначення джерел конкурентної боротьби, а також оцінці конкурентних сил. Для цього використовується розроблена професором М. Портером модель рушійних сил конкуренції, яка показує, що основний вплив на рівень інтенсивності надають наступні чинники:

- вхід в галузь нових виробників;

- конкуренція всередині галузей;

- надання тиску з боку постачальників на виробника і на покупців з боку виробника.

До важливим чинникам може бути віднесена і державна політика.

Стратегія розвитку компанії не може бути якісно розроблена без проведення аналізу конкурентної позиції підприємства в галузі. Для оцінки конкурентної позиції в галузі роботи компанії використовується SWOT-аналіз, завдяки якому може бути отримана класифікація факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Саме за допомогою даного інструменту може бути сформульований основний перелік дій підприємства, спрямованих на посилення його позиції і подальший розвиток.

І, звичайно ж, стратегія розвитку компанії має свій стрижень, представлений комплексом робіт по розробці заходів, спрямованих на вдосконалення роботи компанії з подальшим її розвитком, при використанні величезної гами формалізованих процедур. Обов'язкова умова ефективності даного етапу - реалістичний образ майбутнього підприємства.
Додати коментар
Ваше Ім'я:   Ваш E-Mail:  


Введіть слово "краса" без кавичок

Відповідь:
© http://kafedam.pp.ua 2019