Види сприйняття людини

Протягом свого життя людина намагається пізнати все, що її оточує, чому радіти, а чого побоюватися. Щодня зустрічаючись з незнайомою ситуацією або предметами, він стикається з дилемою, як себе вести, як розібратися і все зрозуміти. Недостатньо досконалі знання і неможливість пояснення того чи іншого явища змушують нас осягати нове і незвідане. Внаслідок цього людина намагається сприймати все навколо з позиції одержаних нових знань.

Так що ж таке людське сприйняття? Які види сприйняття існують? За твердженням психологів, це відображення навколишнього світу у вигляді цілісного образу. А також це комплекс відчуттів, які володіють новими, раніше не знайомими властивостями. Якщо розглядати сприйняття у розвитку, то ланцюжок буде виглядати наступним чином: відчуття, сприйняття потім, далі мислення. Людське сприйняття являє собою єдність логічного, чуттєвого і смислового. Сприймаючи, людина не тільки дивиться, а й бачить, не лише слухає, а й чує, розглядає, вдивляється, прислухається.

Існує класифікація видів сприйняття. У даному процесі буває задіяний в більшій мірі якийсь аналізатор, який відіграє основну роль у сприйнятті. Це може бути орган слуху, зору, нюху або дотику.

Сприйняття підрозділяється на дві форми: мимовільне, яке не пов'язане з напруженням волі; і довільне, інакше кажучи, навмисне. Кожна форма сприйняття, у свою чергу, поділяється на прості види (модальності): слуховий, зоровий, дотиковий, нюховий, смаковий.

Психологи виділяють чотири рівня даного процесу. По-перше, це сенсорне сприйняття, як початковий рівень, з допомогою якого охоплюється об'єкт, що потрапив у поле зору людини. По-друге, перцептивний рівень - процес осмислення побаченого, визначення його класу та категорії. По-третє, оперативний рівень, що сприяє охопленню певної функції або сторони предмета або об'єкта. По-четверте, це діяльний рівень, який сприяє взаємодії з предметом чи об'єктом, метою діяльності.

Види сприйняття в психології класифікуються з урахуванням специфіки предмета або об'єкта (мова людини з інтонаціями, художній твір). Сприйняття може бути як самостійним процесом, так і включене в яку-небудь діяльність.

Спеціально організоване планове сприйняття, яке буде способом вирішення якої-небудь проблеми, називається спостереженням. Все це прості форми сприйняття. До складних форм сприйняття людини відносяться цілісність предмета або події, структурність, предметність, константность, апперцепция, осмисленість, ілюзія, вибірковість.

Сприймаючи окремі предмети, ми намагаємося виділити в них ознаки, властивості і прагнемо побачити все в цілому. Завдяки цьому ми представляємо цілісний образ.

Величезну роль в діяльності людини грають більш складні по психологічній структурі види сприйняття, такі як сприйняття простору, часу і руху.

В основі просторового сприйняття лежать рухові, зорові, вестибулярні і шкірні відчуття. В єдиному комплексі вони дозволяють людині своєчасно визначати його положення в просторі відстань від певного предмета чи об'єкта.

Складні форми сприйняття поділяються на такі як:

- ілюзії, викликані фізичними, психологічними або фізіологічними причинами;

- виявлення об'єкта, що визначається за його контрастності і формі;

- сприйняття об'єкта визначається за кольором і розміром самого об'єкта;

- сприйняття часу - це ряд відчуттів, які узагальнюють сигнали про діяльність головного мозку, швидкості і послідовності всіх подій навколишнього світу, а також внутрішнього ритму людини;

- основною характеристикою сприйняття руху є швидкість і напрямок, спостереження і спостережливість. Це довільна діяльність з навмисними діями. Людина в процесі спостереження виділяє певні деталі, ознаки і властивості предмета або об'єкта.

Сприйняття - це переробка надійшла допомогою органів почуттів певної інформації, процес формування цілісності образу. Різні види сприйняття сприяють більш конкретного бачення образів. Сприймання залежить від набутого досвіду. Існуючий навколо світ сприймається нами не тільки як структурний і організований, але і як стійкий і постійний.
Додати коментар
Ваше Ім'я:   Ваш E-Mail:  


Введіть слово "життя" без кавичок

Відповідь:
© http://kafedam.pp.ua 2019