Комплекс маркетингу та його аналіз для підвищення ефективності продажів.

Комплекс маркетингу - це система потоків інформації і ринкових відносин, які об'єднують фірми з ринками збуту їх продукції. Саме ретельний аналіз усіх факторів та інформації, які входять у комплекс маркетингу, дозволяє компанії в умовах жорсткої конкуренції зберігати і примножувати нішу для продажу свого товару або послуги.


Комплекс маркетингу включає в себе чотири основних компонента: ціна, продукт, доставка продукту споживачеві і просування товару на ринку.
Продукт прямо залежить від оцінки грошового потоку, його прогнозу і напрямки. Комплексний підхід полягає в розширенні асортименту як в межах власної торгової мережі, так і у виході на нові ринки.
Ціна - один з найважливіших економічних інструментів комплексу маркетингу, який надає безпосередній вплив на прибутковість підприємства. В залежності від вибору цінової стратегії на підприємстві може існувати політика диференційованої або єдиної, низької чи високої, нестабільною або стабільною, дискримінаційної або пільгової ціни.


Сутність просування товару на ринку полягає у розкрутки бренду того чи іншого товару, збільшення обсягів його продажів і створення іміджу нового товару. Стратегії просування товару полягають у проведенні різноманітних конкурсів, акцій, лотерей, кредитних пільг, знижки і т. д.
Спосіб збуту товару може здійснюватися самим підприємством, або з допомогою торгових посередників (дистриб'юторів, продавців, дилерів, брокерів, агентів і т. д.).
Основні функції маркетингу:
1) Комплексний аналіз конкретного ринку, виявлення основних проблем і перспектив;
2) Здійснення контролю маркетингової діяльності й управління.
3) Планування асортименту підприємства, враховуючи вимоги ринку і власні можливості;
4) Планування різних збутових операцій;
5) Формування попиту, стимулювання збуту.
Маркетингові дослідження пов'язані зі структурою та гнучкістю виробничих потужностей підприємства, його виробничий потенціал та фінансовими ресурсами.
Головною метою розробки комплексу маркетингу для підприємства є забезпечення стійкого конкурентної переваги підприємства, завоювання міцної ринкової позиції.
Можливості підприємства складають наявні у нього досвід, знання, технології, культурна діяльність, організаційна структура, імідж. Необхідно враховувати всі ці елементи при визначенні можливості підприємства обслуговувати привабливий сегмент споживача.


Аналіз споживачів сприяє виявленню і використанню в стратегії діяльності підприємства сегменти, найбільш відповідають можливостям підприємства, що дозволяє уточнити основні споживчі цінності, виробити систему заходів, що дозволяє вигідно задовольняти потреби підприємства.
Аналіз витрат дозволяє використовувати найбільш підходящі для просування і створення товарних зразків, які будуть вигідно відрізнятися від продукції інших виробників.

Аналіз конкурентів, споживачів і витрат необхідний для таких цілей,як формулювання цілей, розробка комплексу маркетингу для підприємства і вироблення стратегії діяльності. Метою може бути отримання, або закріплення існуючого успіху підприємства. Залежно від поставленої мети, виробляється стратегія маркетингу.
Існують наступні основні стратегії маркетингу, що сприяють приведенню можливостей організації у відповідність з ситуацією на ринках:
1) Поліпшення організаційної структури;
2) Проникнення на нові ринки, впровадження нового виду товару на старі ринки, проникнення на новий сегмент ринку;
3) Припинення продажу товару, перестав приносити задану прибуток, зупинка виробництва збиткового товару, догляд за неприбуткових ринків.

Впевнене орієнтування в такій структурі, як комплекс маркетингу забезпечує успіх торгової діяльності.
Додати коментар
Ваше Ім'я:   Ваш E-Mail:  


Введіть слово "краса" без кавичок

Відповідь:
© http://kafedam.pp.ua 2019