Інформаційні технології управління компанією

Останні роки характеризуються як суттєвими змінами в соціально-економічному середовищі, в якому існують і працюють підприємства, так і з активним розвитком інформаційних технологій.

Сучасні інформаційні технології управління компанією являють собою процес, складовими якого є певні правила використання інформації для прийняття оптимального рішення, пов'язаного з основною діяльністю суб'єкта господарювання. Мова може йти, наприклад, про випуск готової продукції для отримання максимального прибутку від реалізації цієї продукції.

Основними завданнями інформаційних систем управління підприємством є:

- організація по створенню баз даних компанії;

- перегляд інформації персоналом, а також надання можливості внесення в неї змін у разі необхідності;

- складання різних звітів та зведених інформаційних довідок.

Постійне зростання конкуренції серед товаровиробників пояснює і підвищені вимоги до професіоналізму і відповідальності фахівців, організаторським здібностям керівного складу, які несуть у подальшому відповідальність за прийняті ними рішення. Тому актуальним на сьогодні є питання організації і обліку всіх інформаційних потоків компанії, пошуку оптимального рішення регулювання виробничих, господарських і фінансових відносин.

Використання дослідницького підходу в управлінській діяльності, який базується на використанні сучасних комп'ютерних технологій, що забезпечує своєчасність і повноту відображення інформації про керованих процесах. Також в цьому процесі дається можливість відкоригувати вказану інформацію, змоделювати її по-іншому, проаналізувати і спрогнозувати.

Крім виробничого процесу у керівника будь-якого підприємства часто виникає питання про оцінку кваліфікації працюючого персоналу. Саме тому на другому місці після керування виробництвом знаходяться інформаційні технології управління персоналом. У даний блок системи входять такі складові, як штатний розпис, кадри, розрахунки по оплаті праці.

Інформаційні технології в управлінні персоналом повинні бути засновані на основних вимогах: надійності, розгалуженості, забезпечення захисту інформації, швидкодії, оптимальності розмірів створюваних і наповнюються інформацією баз даних, а також адаптації програмного забезпечення під існуючу на підприємстві комп'ютерну техніку з метою зниження додаткових капітальних витрат.

Інформаційні технології управління можуть ефективно працювати на підприємстві, полегшуючи роботу персоналу, якщо будуть прийняті певні технічні заходи. До таких може бути віднесена локальна обчислювальна мережа, яка надає абсолютно нові розширені можливості персоналу для інтеграції та централізації інформації. Наприклад, введена інформація по всім співробітникам у відділі кадрів дозволить з використанням цієї бази даних виробляти майстром цеху облік вироблених деталей, а бухгалтерії - розрахунок заробітної плати згідно з виконаним роботам.

Інформаційні технології управління повинні задовольняти таким вимогам:

- ефективність використання обчислювальних ресурсів і їх самоокупність;

- надійність;

- структурність;

- модульність.

Необхідно відзначити і ще один позитивний момент - інформаційні технології управління дозволяють істотно скоротити паперовий документообіг на підприємстві. Однак, в даному випадку виникає питання про електронного підпису, яким можна було б завіряти всі звітні документи, що виходять за межі компанії. До таких документів можна віднести податкову і фінансову звітність. Та й питання з електронним підписом на законодавчому рівні вже вирішено.
Додати коментар
Ваше Ім'я:   Ваш E-Mail:  


Введіть слово "жінка" без кавичок

Відповідь:
© http://kafedam.pp.ua 2019