Управління якістю продукції сприяє підвищенню задоволеності споживача

В цілях підвищення задоволеності споживачів, ГОСТ Р 9001-2008 передбачає впровадження процесного підходу при створенні та поліпшенні організації системи менеджменту якості. Це означає, що повинен бути розроблений функціонал по кожному виду діяльності, встановлений порядок взаємодії та організовано управління. Тобто, для підприємств, що випускають продукцію (товари, послуги) необхідно розробити функціонал, який охоплює в структурі організації всю вертикаль, що забезпечує ефективне управління якістю продукції. Всі співробітники, що впливають на якість продукції, повинні розуміти свою роль і бути мотивованими на постійні і безперервні поліпшення якості. Це стосується керівника підприємства, топ - менеджерів, лінійних керівників, робітників основних і допоміжних професій.

Впровадження процесного підходу забезпечує безперервність управління, коли виходи одних процесів є входами в інші процеси. Кількісна оцінка входів і виходів дозволить виключити помилки, які зазвичай зустрічаються на стику діяльності двох служб, і з-за неефективного і неправильного взаємодії призводять до утворення шлюбу, тобто невідповідної продукції. Комплексна система управління якістю продукції сприяє поліпшенню взаємодії служби продажів з технологічним персоналом, службою якості, логістикою, службою матеріально-технічного постачання, службою технічного сервісу, службою, яка займається розробкою і постановкою продукції на виробництво та іншими. У результаті вище керівництво одержить ясну картину кількості випущеної невідповідної продукції і причин, за якими відбулося збільшення витрат на якість.

Наскільки ефективно управління якістю продукції можна оцінювати за величиною і трендам витрат на якість, а також ступеня задоволеності споживача. Це основні показники, моніторинг яких виявить слабкі місця в СУЯ підприємства. Кожна партія невідповідної продукції характеризується конкретними відхиленнями від встановлених вимог. Причинами може бути неякісне сировину, недотримання регламентних норм, помилки персоналу (наприклад, змішання відповідної і невідповідної продукції), неправильне зберігання продукції та інше. Ступінь задоволеності споживачів можна визначати за кількістю претензій, величину витрат, пов'язаних з виправленням браку.

Розробка і впровадження процесного підходу актуальні для організацій різних форм власності та різної спрямованості. Це може бути управління якістю будівельної продукції, хімічної продукції, освітніх або медичних послуг та інше. Також до будь-яких процесів різних підприємств може бути застосований цикл PDCA, за яким від розроблених цілей і процесів (включаючи карти процесів) організація переходить до впровадження процесів, потім до постійного контролю і моніторингу стану процесів і продукції і дій по поліпшенню процесів і якості продукції.

Якщо в цьому ключі розглянути управління якістю продукції, то сформулювавши мету випуску продукції, що відповідає певним вимогам споживачів, необхідно розробити сам процес, який буде описаний картою процесу другого рівня, а також визначено персонал, що здійснює вимірювання процесу і продукції. Аналіз даних постійного моніторингу та вимірювань і виявлення причин низької задоволеності споживачів через випуску невідповідної продукції, дозволить приймати обґрунтовані рішення, спрямовані на скорочення шлюбу за певними показниками, а також намітити чергову мету скорочення витрат на якість за рахунок зниження невідповідної продукції і запланувати збільшення ступеня задоволеності споживача.

Впровадження функціоналу, спрямований на управління якістю продукції в рамках бізнес-процесу організації, дозволить підвищити задоволеність не тільки зовнішніх споживачів, яким поставляється продукція або послуги, але і внутрішніх споживачів, тобто співробітників самої організації. Тому що їх обізнаність про постійних і безперервних поліпшень в результаті їх діяльності буде подальшою мотивацією для досягнення нових цілей.
Додати коментар
Ваше Ім'я:   Ваш E-Mail:  


Введіть слово "життя" без кавичок

Відповідь:
© http://kafedam.pp.ua 2019