Маркетингова діяльність підприємства - основа отримання стабільного прибутку

Підприємство в умовах ринкової економіки є центром задоволення потреб покупців. В умовах, коли товарне пропозицію перевищує попит з боку споживчого ринку, зусилля фахівців з маркетингу спрямовані на вивчення того, чого ж хочуть споживачі і за що вони готові платити гроші. Ефективно організована маркетингова діяльність підприємства як раз і полягає у втіленні їх потреб і запитів у створення нових товарів і поліпшення вже існуючих, формування цін на асортиментний ряд, а також в побудові ефективних каналів збуту і виборі способів просування товарів на ринку.

Маркетингова діяльність підприємства полягає у комплексному вивченні ринку з метою виявлення існуючої і прогнозованої величини попиту для розробки конкретних програм, адресованих цільових ринкових сегментів, мета яких полягає у зміцненні позицій підприємства на ринку, збільшення продажів і, як наслідок, забезпеченні заданої величини прибутку. Таким чином, маркетинг на підприємстві в особі маркетингової служби є своєрідним мозковим центром - на підставі інформації, що надходить від менеджерів з маркетингу, формується виробнича, науково-дослідна, збутова, кадрова, фінансова політика підприємства. Так, на підставі прогнозної величини попиту формується план продажу, який виступає основою для розробки виробничої програми підприємства, що в свою чергу визначає взаємовідносини з постачальниками і потреба в робочій силі підприємства у плановому періоді.

Аналіз маркетингової діяльності підприємства дозволяє виділити її ключові функції:аналіз поточної величини попиту і його змін у перспективі;проведення маркетингових досліджень, спрямованих на вивчення впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність організації з метою регулювання внутрішнього і зовнішнього потенціалу фірми і визначення стратегічної поведінки в перспективі;аналіз конкурентоспроможності підприємства;формування товарної політики підприємства;формування цінової політики підприємства;формування каналів збуту (стратегії розподілу продукції;розробка політики комунікації з споживачами, формування програм просування товарів на ринок.

При виборі стратегії маркетингу керівництво більшості підприємств виходить з того, що потреби покупців різноманітні й істотно різняться між собою, тому практично неможливо створити універсальний продукт, що задовольняє всіх споживачів відразу. Для того щоб маркетингова діяльність підприємства була ефективною і сприяла досягненню кінцевої мети, тобто забезпечувала отримання прибутку, фахівці з маркетингу спочатку проводять аналіз ринкових можливостей фірми, потім сегментують ринок по ряду критеріїв, оцінюючи і вибираючи найбільш привабливі ринкові сегменти. Вибравши один або кілька сегментів для освоєння, приймають рішення про те, завдяки яким властивостям і характеристикам продукт зуміє завоювати своє відмітне місце на ринку і у свідомості покупців, які формують даний сегмент, тобто виробляють стратегію позиціонування та втілюють її в комплексі маркетингу.Комплекс маркетингу включає набір інструментів, які є в розпорядженні маркетологів, з допомогою яких вони можуть впливати на попит на свій продукт з боку ринку. Комплекс маркетингу формують так звані 5 «Р»: товар, ціна, місце продажу, просування і персонал. Аналіз маркетингової діяльності підприємства дозволяє оцінити, яку реакцію з боку цільового ринку знаходить поєднання 5 «Р» в маркетингових стратегіях і плани підприємства.

Таким чином, маркетингова діяльність підприємства сприяє раціональному витрачанню ресурсів підприємства за рахунок розробки конкретних програм, адресованих цільовим групам споживачів, що в результаті призводить до досягнення потрібних економічних результатів роботи, тобто отримання прибутку.
Додати коментар
Ваше Ім'я:   Ваш E-Mail:  


Введіть слово "жінка" без кавичок

Відповідь:
© http://kafedam.pp.ua 2019