Консалтинг - це що? Що таке управлінський і фінансовий консалтинг?

загрузка...

Сучасні ринкові відносини і технології стрімко розвиваються. У середовищі високої конкуренції і зростаючих запитів споживачів дуже складно вчасно і продуктивно пристосовуватися, змінювати бізнес-стратегію.

Тому не тільки міжнародні компанії, але і середні, малі підприємці, державні організації звертаються до консалтингові центри. Консалтинг - що це таке? Чому щороку на нього витрачаються десятки мільярдів доларів?

Консультант - це древня професія

У перекладі з англійської «consulting», означає - консультування. Воно має коріння, що йде в далеке минуле, згадаємо сім мудреців Стародавньої Греції чи Конфуція. Але як самостійна професія консультування стало формуватися тільки на початку нашого століття.

XX століття ознаменувався появою професійних консультантів-піонерів, таких, як Ф. Тейлор, А. Літтл. Перші організації з послуг консалтингу відкрили Т. Перрін і Р. Емерсон.

Пізніше, в 1914 році, Е. Бузом була заснована ділова дослідницька служба «Буз-Аллен енд Хамилтон». Перші консалтингові підприємства були зосереджені на вирішенні проблемних ситуацій на виробництві, організації робочих процесів, зниження витрат.

Консалтинг. Що це означає сьогодні?

консалтинг это

Сучасний консалтинг передбачає надання консультацій, поради та допомогу управлінських питаннях. Це оцінка складних ситуацій і можливостей, підготовка заходів для їх реалізації.

Консультанти поділяються на зовнішніх і внутрішніх фахівців. Зовнішніми називаються незалежні організації або підприємці, які надають консалтингові послуги за договором. Внутрішніми є штатні фахівці, аналітики.

Фахівці з консалтингу мають ряд сильних сторін, які не завжди присутні у менеджерів корпорацій: самостійність, неупереджений, «незамыленный» погляд; широке коло інтересів, можливість доступу до обширної інформаційної базі. Вони менше завантажені плинністю і управлінськими проблемами. Вагомою перевагою таких фахівців (зовнішніх) є досвід роботи в різних організаціях.

Консалтинговий бізнес

консалтинг что это такое

Консалтинг як напрям бізнесу є актуальним і перспективним. Він являє собою професійну допомогу, яка надається кваліфікованими фахівцями з аналізу управлінських проблем і впровадження заходів для оптимізації роботи організації. Його особливістю є об'єктивний погляд професіонала з боку, який так цінують топ-менеджери.

Консалтинг - це надання організаціям різноманітних послуг по таких функцій як:

 • фінансово-економічна діяльність фірми з урахуванням всіх факторів;
 • управлінська діяльність та інвестування;
 • планування стратегії;
 • ринковий аналіз і складання прогнозів;
 • маркетингові програми;
 • антикризові заходи;
 • оцінка об'єктів і багато іншого.
 • Всі напрями консалтингу тісно пов'язані між собою. Таким чином, головна мета консалтингу - підвищити якість управління і ефективність підприємства, збільшити продуктивність праці кожного співробітника.

  3 етапи консалтингу

  1. Діагностика проблем

  2. Рішення проблем

  3. Застосування інновацій, ноу-хау

  Аналіз бізнес-процесів

  Розробка планів і визначення перспектив розвитку організації

  Інновації в економіці, управлінні, технології виробництва, враховують особливості організації

  3 стилю консультування

  Консультування

  Діяльність консультанта

  1. Експертний стиль

  Фахівець пропонує рішення, але не дає коментарів чи пояснень. Консультація відображає суть і зміст проблеми

  2. Навчальний стиль

  Спеціаліст повідомляє рішення разом з необхідними поясненнями і коментарями. Консультація відображає зміст проблемної ситуації, включаючи навчання клієнта

  3. Процесний стиль

  Фахівець сприяє розв'язанню проблем організації. В ході консультації клієнт отримує допомогу щодо виділення проблеми, її суті і організації рішення. Клієнт самостійно вибирає порядок дій і використовує знання на практиці. Завдяки процесним консультацій він розвиває вміння працювати з певними проблемами

  Фінансовий консалтинг. Що це таке?

  финансовый консалтинг что это такое?

  Дослідження фінансового становища організації передбачає оцінку спроможності, мобільності капіталу та експлуатації активів.

  Консалтинг - це сукупність послуг аналітико-рекомендаційного напрямку. У сфері фінансів він спрямований на створення стійкої системи фінансового управління компанією. Професійний фінансовий консалтинг. Що це таке, і які напрями він може включати?

 • кваліфікований аналіз і аудит усіх напрямків діяльності, виробництва та інвестицій;
 • рекомендації щодо фінансового планування, бюджетування;
 • розроблення методик розвитку і зміцнення фінансової системи.
 • Консалтинг у сфері інвестицій пов'язаний з проектуванням, створенням бізнес-планів і програм інвестиційної діяльності. Стратегічний фінансовий консалтинг - це консультування з розробки стратегії, вибору оптимального складу капіталу і збільшення його вартості.

  Напрямок, пов'язаний з управлінським обліком, передбачає створення структури управління фінансами, бюджетом, інвестиціями та відділу економічних оцінок.

  Консалтинг у сфері управління

  управленческий консалтинг это

  Управлінський консалтинг - це процес, спрямований на створення нових форм і механізмів управління, налаштування та оптимізація всіх процесів усередині підприємства.

  Цілями управлінського консалтингу є:

 • стратегічне консультування керівництва, навчання персоналу;
 • рішення проблем управління;
 • пошук і застосування невикористаних можливостей;
 • досягнення корпоративних цілей;
 • впровадження запропонованих нововведень в роботу підприємства.
 • Напрямки управлінського консалтингу

  1. Стратегія

  Аналіз стану підприємства, визначення цілей, програми для їх досягнення, розробка стратегії

  2. Програма

  Основні бізнес-процеси компанії вдосконалюються з урахуванням специфіки організації і вносяться в програму дій. Інжиніринг бізнес-процесів

  3. Структура

  Вибирається оптимальна організаційна структура для реалізації бізнес-процесів

  4. Облік

  На основі структури формується система управлінського обліку та бюджетування

  5. Персонал

  Бізнес-процеси визначають зміст штатного розкладу та переліку компетенцій співробітників. Мотивація

  Таким чином, управлінський консалтинг - це допомога в розробці стратегічних планів, методів управління, стандартів, програм мотивації, удосконалення структури і коучинг.

  Консалтинг у сфері маркетингу

  Маркетинговий консалтинг - це консультування з ведення маркетингу, організації рекламних акцій і кампаній, побудови ділових комунікацій.

  Реклама - це вкладення в просування продукту для максимального прибутку. Маркетингову компанію необхідно зважити і розрахувати. На ділі багато організації переплачують до половини загального обсягу бюджетних витрат на рекламу.

  Основною метою консалтингу в цій сфері є зростання продажів і зниження витрат на самопросування організації.

  До завдань маркетингового консалтингу відносять:

 • оцінку рекламної компанії;
 • оптимізацію та мінімізацію бюджету;
 • пошук дієвих media-каналів.
 • Робота консалтингової фірми починається з маркетингового аудиту організації. Потім слідує розробка стратегії, тактики і позиціонування продукту, послуги на ринку. Консалтинг передбачає і регулярне консультування, допомогу в досягненні поставлених цілей.

  Інвестиційний консалтинг

  инвестиционный консалтинг это

  Інвестиційна діяльність полягає в обґрунтуванні та реалізації ефективних напрямів вкладення капіталу. Її основою є продумана інвестиційна політика.

  Керівникам, інвесторам при виборі схем вкладення і залучення капіталу вигідно спиратися на професійні рекомендації, які дає інвестиційний консалтинг. Що це таке?

  Консалтинг у сфері інвестицій представляє собою професійну допомогу при виборі:

 • варіантів більш ефективного застосування власності;
 • схеми руху капіталу для розвитку організації або втілення проекту.
 • Інвестиційний консалтинг - це:

 • впровадження механізмів захисту інтересів підприємства, забезпечення гарантій;
 • послуги з переговорів з банками, страховими фірмами та органами влади;
 • розробка інвестиційних проектів та схем фінансування;
 • прогноз напрямків руху капіталу;
 • оцінка ефективності інвестиційних напрямів та рекомендації щодо способів фінансування.
 • Крім того, до інвестиційного консалтингу відносять заходи з пошуку та залучення інвесторів (корпоративне фінансування), менеджмент і юридичний супровід інвестицій.

  Кадровий консалтинг

  кадровый консалтинг это

  Ведення кадрового обліку, організація діловодства, документообігу, трудові відносини та застосування законодавства про працю - напрямки діяльності, які безпосередньо впливають на ефективність роботи будь-якої організації.

  Професійне консультування з кадрових питань набирає все більшу популярність. Кадровий консалтинг - це широкий комплекс послуг: від діагностики і аналізу до розробки і впровадження кадрової політики.

 • Рекрутинг, аутсорсинг персоналу.
 • Атестація і ротація.
 • Формування кадрової політики, корпоративної культури.
 • Кадровий облік, аудит, документообіг з нуля.
 • Оформлення трудових відносин згідно законодавчим нормам.
 • IT - консалтинг

  it консалтинг что это

  Діяльність по плануванню проекту у сфері інформаційних систем, створення системного проекту та додатків називається ІТ-консалтингом. Напрямків діяльності його досить багато. Головна його мета: якісна IT-інфраструктура, що відповідає всім запитам сучасного бізнесу.

  Професійний IT-консалтинг, що це і які його завдання?

  По-перше, створення IT-стратегії, плану розвитку та підтримки інформаційних технологій на необхідному рівні з урахуванням потреб бізнесу.

  По-друге, визначення вимог щодо забезпечення IT-інфраструктури організації та виявлення проблем. По-третє, пошук IT-рішень, відповідних всім задачам організації. І нарешті, розробка моделі інформаційної системи компанії.

  10 відмінностей успішного консультанта від непрофесіонала

  Консультант-професіонал

  Непрофесійний консультант

 • Інформацію щодо діяльності клієнта вивчає заздалегідь.
 • Пропозиції спеціально підготовлені для клієнта і враховують особливості організації.
 • При співпраці відразу допомагає клієнту новими ідеями, дає поради.
 • Нові думки та рішення повідомляє впевнено.
 • При спілкуванні показує знання термінів, даних або виробничих ситуацій по підприємству клієнт.а
 • Висловлюється і задає питання, звертаючи увагу на думку клієнта.
 • Він здатний вислухати.
 • Організовує різні напрями роботи, інформує про їх особливості. Охоче погоджується на особисті зустрічі.
 • Демонструє знання ситуації і проблеми. На додаткові питання завжди відповідає.
 • Враховує і пам'ятає думку клієнта, не залишає без уваги його заперечення.
 • Не готується заздалегідь, а дізнається від клієнтів про ситуацію в організації і фактах.
 • Пропозиції, які він розробив, носять узагальнюючий, стандартний характер, як у рекламі консалтингової фірми.
 • Підкреслює свої досягнення і веде себе не як партнер.
 • Нові думки висловлює неохоче.
 • Демонструє досвід роботи в організації з цієї ж галузі.
 • Висловлюється безапеляційно.
 • Багато говорить, але мало слухає.
 • Консультаційну роботу проводить тільки в одному варіанті, більше спілкуючись з клієнтом письмово.
 • Виступає з заготовленим текстом не перериваючись.
 • Висловлювання клієнта не бере до уваги, ігнорує заперечення.
 • Регулюючі органи і стандарти консалтингових послуг

  Структура ринку

  Нормативні акти на державному рівні, які прямо або опосередковано регулюють ринок

  Спілки консультантів та менеджерів (діють більш ніж у 40 державах)

  Загальні правила щодо надання консалтингових послуг, що діють у багатьох державах. ISO - 9000 (для Європейського союзу) та інші

  Внутрішні правила щодо найму фахівців з консалтингу, прийнята в ЄС, Світовому банку, ЄБРР і т. д.

  Внутрішні правила консалтингових фірм

  Внутрішні правила організацій-клієнтів

  загрузка...  Додати коментар
  Ваше Ім'я:   Ваш E-Mail:  


  Введіть слово "краса" без кавичок

  Відповідь:
  загрузка...
  © http://kafedam.pp.ua 2019