Зовнішній аудит

Рекламний блок

Зовнішній аудит являє собою діяльність незалежних експертів, спрямовану на оцінку правильності ведення обліку та якості звітності, в організаціях і фірмах. Він може проводитися як за власним бажанням клієнта, так і в обов'язковому порядку на основі нормативних актів чинного законодавства.

Якщо зовнішній аудит проводиться на вимогу клієнта, то укладається договір зі сторонньою організацією, що займається наданням даного виду послуг. Крім того, аудиторська фірма може запропонувати послуги, супутні основної діяльності, наприклад, допомога в складанні податкових декларацій, розробка конкретних планів, націлених на стабілізацію фінансового стану підприємства.

Зовнішній аудит передбачає проведення перевірки грамотності балансу, правильності складеного звіту про прибутки і збитки, а також чіткість і точність інформації, відображеної в пояснювальній записці. Фахівець, що здійснює перевірку, має право на отримання всіх даних про підприємство, необхідних для якісного виконання роботи. Він контролює, наскільки точно і в повному обсязі відображена дохідна і видаткова частина в балансі, а також перевіряє достовірність інформації.

Зовнішній аудит допомагає економічному суб'єкту, так як надає впевненість в тому, що документація фірми знаходиться в абсолютній відповідності з законодавчими актами, що регулюють правила ведення бухгалтерського обліку. До того ж, аудиторська перевірка сприяє максимізації прибутку, так як дозволяє розробляти конкретні заходи щодо поліпшення добробуту на основі проведеного аналізу.

Головним завданням фахівця, який проводить аудит компанії, є висловлення думки щодо звітності клієнта, її достовірності та грамотності. По закінченні перевірки фахівець видає висновок, в якому вказані виявлені помилки та рекомендації щодо їх усунення. Такі перевірки дозволяють підприємствам підтримувати добру репутацію серед партнерів. Банківський аудит є особливо важливим для залучення нових інвесторів, партнерів і вкладників. Крім того, позитивний висновок перевірки є підставою для податкових органів, адже таку звітність вони сприймають з більшим ступенем впевненості.

Зовнішній аудитор при виконанні своїх обов'язків повинен відповідати ряду принципів. Наприклад, принцип об'єктивності означає, що фахівець повинен здійснювати перевірку неупереджено, тільки так можна отримати точну і раціональну оцінку. Принцип добросовісності свідчить, що аудитор зобов'язаний індивідуально підходити до кожного клієнта і виконувати роботу з належною ретельністю і увагою.

Основоположним моментом вважається конфіденційність даних, наданих клієнтом для проведення якісної перевірки. Працівник не має права оприлюднювати цю інформацію публічно або передавати її третім особам. Аудиторська компанія при виборі співробітника перевіряє його на відповідність принципу професійної поведінки та компетентності. Перший свідчить про пріоритет суспільних інтересів та підтримці репутації на високому рівні. А компетентність означає наявність необхідної освіти і стажу роботи, а також володіння певними навичками і знаннями, особисті характеристики людини.

Ну і, звичайно, аудитор не повинен бути зацікавлений у позитивних результатах перевірки. Тому її не можна проводити, якщо клієнт є родичем аудитора або перебуває з нею в тісних дружніх чи інших відносинах. Адже буде підстава для затвердження висновку недійсним внаслідок необ'єктивності його складання.

Рекламний блокДодати коментар
Ваше Ім'я:   Ваш E-Mail:  


Введіть слово "краса" без кавичок

Відповідь:
© http://kafedam.pp.ua 2014